საგანძურის გადატანა
ახალი ამბები
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge
1952 წელს საქართველოს სსრ კომუნისტური პარტიის ცენტრალურმა კომიტეტმა  და საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭომ მიიღო
დადგენილება, გელათის ყოფილი მონასტრიდან საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში  მხატვრულ-ისტორიული
ღირებულების საგანძურის გადატანის შესახებ. გთავაზობთ ამ დოკუმენტს: