სტრუქტურა
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის დირექტორი
პოლიციის პოლკოვნიკი
ომარ თუშურაშვილი
დაბადების თარიღი და ადგილი: 29 სექტემბერი, 1955წ. ქ.თბილისი
განათლება:
1972-1980წწ.-საქართველოს  პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ავტომატიკა-გამოთვლითი 
ტექნიკის საღამოს დასწრებული ფაკულტეტის სტუდენტი
1974-1976 წწ.-სავალდებულო სამხედრო სამსახური
1985წ.- ქ.კიევი, გამოთვლითი ტექნიკის და ანალიზის სპეციალური კურსი
1987 წ.-უშიშროების სპეციალური 1 წლიანი კურსი
1993წ.-სპეციალური ანალიზის კურსი (აშშ პროგრამა)
პროფესიული გამოცდილება:
2005-დღემდე -შსს არქივის დირექტორი
1985-2005წწ.-უშიშროების სისტემა,სხვადასხვა პოზიციები(ოპერ-რწმუნებულიდან
საარქივო სამმართველოს უფროსამდე)
1976-1985წწ.-საქართველოს მშენებლობის სამინისტროს მართვის ავტომატიზირებული
სისტემების გამოთვლითი ცენტრი,ინჟინერი
1972-1974წწ.-საქართველოს სახელმწიფო საპროექტო ინსტიტუტი,ტექნიკოსი
ჯილდოები:
2004წ.-ღირსების მედალი
2007წ.-ღირსების ორდერი
2014წ.-მედალი ,,20 წლის უმწიკვლო სამსახურისთვის“
არის ჟურნალ ,,საარქივო მოამბის“ დამფუძნებელი
არის არაერთი წიგნისა და პუბლიკაციის ავტორი
ენების ცოდნა: ქართული,რუსული
ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი