უშიშროების არქივში წლების მიხედვით არსებულ სისხლის სამართლის საქმეებში გამავალ პირთა სია.
პიროვნება დაბ. წელი
სსს საარქივო N დაპატიმ. წელი