პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში
ახალი ამბები
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივს, პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი, ქალბატონი ალექსანდრა ბორცუკა ეწვიავიზიტს
გაცნობითი ხასიათი ჰქონდა. ქალბატონი ალექსანდრა გაეცნო პარტიულ და უშიშროების არქივში მიმდინარე სამუშაო პროცესებს, არქივში დაცულ
სისხლის სამართლის საქმეებსა და ფოტო-დოკუმენტურ მასალებს, მათ შორის ფაქტობრივ დოკუმენტაციას საქართველოს სსრ-ში მცხოვრებ
რეპრესირებულ პოლონელებზე.
ვიზიტის ბოლოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში  შსს არქივის დოკუმენტური ფილმის - `პოლონური ოპერაციის~ ჩვენება გაიმართა.
პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში
პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში
პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში
პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში
პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში პოლონეთის ეროვნული პოლიციის წარმომადგენელი სტუმრად შსს არქივში