ქართულ აფხაზური შეხვედრა სტამბულში
ახალი ამბები
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge
ევროპის საბჭოს ინიცირებითა და მედიაციით, ნდობის აღდგენის ჩარჩო-პროგრამის ფარგლებში, ამა წლის 27-29 ოქტომბერს (ჩათვლით) . სტამბულში გაიმართა ქართულ-აფხაზური მხარეების სამუშაო შეხვედრა, რომელიც შეეხებოდა საარქივო მასალების მართვა-მენეჯმენტთან დაკავშირებულ საორგანიზაციო ღონისძიებებს, პირადი მონაცემების ავტომატიზირებული დამუშავებისა და დაცვის შესახებ ევროპულ კონვენციას, აგრეთვე პროექტის - „აღადგინე ისტორია არქივთან ერთად“ -  ფარგლებში ქართულ-აფხაზური ერთობლივი გამოცემის მოსამზადებელ სამუშაოებსა და სამომავლო გეგმებს.
დელეგაციათა წევრების მიერ შეჯერდა სამომავლო თანამშრომლობის გაღრმავების კონკრეტული მიმართულებები, რომელთა დეტალიზებული გეგმაც შემუშავებულ იქნება მომდევნო  კალენდარული თვის განმავლობაში და საბოლოოდ შეთანხმდება მხარეთა შემდგომი შეხვედრისას, რის შემდეგაც დაიწყება პროექტის პრაქტიკული იპმლემენტაციისაათვის აუცილებელი სამუშაოები.
ქართულ აფხაზური შეხვედრა სტამბულში ქართულ აფხაზური შეხვედრა სტამბულში ქართულ აფხაზური შეხვედრა სტამბულში ქართულ აფხაზური შეხვედრა სტამბულში
ქართულ აფხაზური შეხვედრა სტამბულში ქართულ აფხაზური შეხვედრა სტამბულში ქართულ აფხაზური შეხვედრა სტამბულში ქართულ აფხაზური შეხვედრა სტამბულში