26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე
ახალი ამბები
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge
26 მაისი საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თარიღია, რომელიც სათავეს 1918 წლიდან იღებს. ამ დღეს მთელი ქვეყანა
დამოუკიდებლობას აღნიშნავს. 2015 წლის 26 მაისის დღესასწაულსაც საქართველო საერთო სახალხო ზეიმით შეხვდა.
დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებულ ღონისძიებაში მონაწილეობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თითქმის ყველა სტრუქტურულმა
ერთეულმა, მათ შორის შსს აკადემიამ და არქივმაც მიიღეს. სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფის ტექნიკის, შეირაღებისა და აღჭურვილობის გარდა,
რუსთაველის გამზირზე გამოფენილი იყო შსს არქივის მიერ მომზადებული საინფორმაციო ბანერები და ყველა ის მასალა, რომელიც აქ წლების განმავლობაში
იქმნებოდა, კერძოდ: ჟურნალ „საარქივო მოამბის„ 15 ნომერი, განსხვავებული თემატიკის სპეციალური გამოცემები, ფილმები (CD დისკების სახით),
კალენდრები და წიგნები, რამაც დამთვალიერებელთა დიდი ინტერესი გამოწვია. შსს არქივის პავილიონს სხვადასხვა ოფიციალურ პირთან ერთად შინაგან
საქმეთა მინისტრი, ბატონი ვახტანგ გომელაური და პრემიერ-მინისტრი, ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი სტუმრობდნენ. შს მინისტრი განსაკუთრებით
„საარქივო მოამბით„ დაინტერესდა და სურვილი გამოთქვა, რომ ჟურნალი ფართო ფენებისთვისაც ხელმისაწვდომი გახდეს.
ხალხის ნაკადი და დამთვალიერებელი არქივის პავილიონთან დილიდან დღის ბოლომდე არ შეწყვეტილა.
26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე
26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე
26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე
26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე
26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე