სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივსა და თავისუფალ უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

მემორანდუმის ფარგლებში დაგეგმილია ერთობლივი ღონისძიებები. დაიწყება სტუდენტური სტაჟირება, ჩატარდება ერთობლივი კვლევები და დაიგეგმება
სამეცნიერო და საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება. შსს არქივი, უზრუნველყოფს საარქივო მასალების ხელმისაწვდომობას და შეუქმნის
უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს სათანადო სამუშაო გარემოს. თანამშრომლობაში ჩართული იქნება,  როგორც აკადემიური პერსონალი-ასევე სტუდენტობაც.
თავისუფალ უნივერსიტეტში შსს არქივის დირექტორმა დავით აფრასიძემ და დირექტორის მოადგილემ ომარ თუშურაშვილმა, ჩაატარეს ლექცია 
სტუდენტებისა და დაინტერესებული პირებისათვის.

სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივსა და თავისუფალ უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივსა და თავისუფალ უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივსა და თავისუფალ უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივსა და თავისუფალ უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივსა და თავისუფალ უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივსა და თავისუფალ უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
ახალი ამბები
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge