საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი გერმანიაში,  გაბრიელა ფონ ჰაბსბურგი
სტუმრად არქივში
ახალი ამბები
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივს სტუმრად ეწვია საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი გერმანიაში,  გაბრიელა ფონ ჰაბსბურგი. სტუმარი გაეცნო არქივის ისტორიას, დაათვალიერა არქივში დაცული მასალები. გაეცნო  იმ გერმანელთა პირად საქმეებს, რომლებიც 1941 წელს გადაასახლეს საქართველოდან.  ქალბატონი ჰაბსბურგი ასევე გაეცნო  სარესტავრაციო-საკონსერვაციო პროცესების მიმდინარეობას. მიიღო ინფორმაცია დიგიტალიზაციის პროცესზეც. მხარეებმა განიხილეს სამომავლო გეგმები და ურთიერთთანამშრომლობის საკითხები.
საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი გერმანიაში, გაბრიელა ფონ ჰაბსბურგი სტუმრად არქივში საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი გერმანიაში, გაბრიელა ფონ ჰაბსბურგი სტუმრად არქივში საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი გერმანიაში, გაბრიელა ფონ ჰაბსბურგი სტუმრად არქივში საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი გერმანიაში, გაბრიელა ფონ ჰაბსბურგი სტუმრად არქივში
საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი გერმანიაში, გაბრიელა ფონ ჰაბსბურგი სტუმრად არქივში საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი გერმანიაში, გაბრიელა ფონ ჰაბსბურგი სტუმრად არქივში საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი გერმანიაში, გაბრიელა ფონ ჰაბსბურგი სტუმრად არქივში საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი გერმანიაში, გაბრიელა ფონ ჰაბსბურგი სტუმრად არქივში
საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი გერმანიაში, გაბრიელა ფონ ჰაბსბურგი სტუმრად არქივში საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი გერმანიაში, გაბრიელა ფონ ჰაბსბურგი სტუმრად არქივში საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი გერმანიაში, გაბრიელა ფონ ჰაბსბურგი სტუმრად არქივში საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი გერმანიაში, გაბრიელა ფონ ჰაბსბურგი სტუმრად არქივში