საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შსს-ს არქივის მიერ
გამოცემული ორტომეულის პრეზენტაცია გაიმართა
ახალი ამბები
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე შსს-ს არქივის მიერ გამოცემული ორტომეულის „საქართველოს გასაიდუმლოებული
ისტორია“ პრეზენტაციას დაესწრო, რომელიც საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში გაიმართა.
პრეზენტაციას ასევე დაესწრნენ შსს-ს აკადემიის რექტორი ნუკრი გელაშვილი, შსს-ს არქივის დირექტორი ომარ თუშურაშვილი, ჩეხეთის ელჩის
მოადგილე ვერონიკა შიდო, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული
ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძე, ისტორიკოსი ოთარ ჯანელიძე, მკვლევრები, ლიტერატორები, მწერლები და არასამთავრობო ორგანიზაციების
წარმომადგენლები. საზოგადოებას სიტყვით მიმართეს შს მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძემ, შსს-ს არქივის დირექტორმა ომარ თუშურაშვილმა,
ისტორიკოსმა ოთარ ჯანელიძემ, ჩეხეთის ელჩის მოადგილე ვერონიკა შიდომ და საქართველოს პარლამენტის ევრონული ბიბლიოთეკის დირექტორმა გიორგი
კეკელიძემ.
ორენოვანი წიგნი შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში დაცული დოკუმენტების საფუძველზე მომზადდა. შსს-ს არქივი უკვე წლებია გამოსცემს
ორენოვან ჟურნალ „საარქივო მოამბე“-ს, რომელიც არქივში დაცული უნიკალური დოკუმენტების მიხედვითაა აგებული. მკითხველთა დიდი ინტერესიდან
გამომდინარე გადაწყდა, რომ არქივში დაცული დოკუმენტები კიდევ უფრო მასშტაბური ფორმით - ორტომეულის სახით გამოცემულიყო. გამოცემაში გასული
საუკუნის საქართველოს ისტორია ყოველგვარი შელამაზების გარეშე და თვალნათლივაა აღწერილი. მკითხველი გაეცნობა იმ პერიპეტიებს, რომლებიც
საქართველოში 1921-1989 წლებში განვითარდა, მათ შორისაა, ქვეყნის გასაბჭოება, მასშტაბური რეპრესიები, ინტელიგენციის საუკეთესო ნაწილის და
ქართული გენოფონდის განადგურება, ბრძოლა ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის წინააღმდეგ.
ღონისძიებაზე ნაჩვენები იყო შსს-ს არქივის მიერ მომზადებული ფილმი „საბჭოთა საქართველოს გასაიდუმლოებული ისტორია“ და გამოიფინა
საარქივო დოკუმენტების მიხედვით მომზადებული ბანერები.
საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შსს-ს არქივის მიერ გამოცემული ორტომეულის პრეზენტაცია გაიმართა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შსს-ს არქივის მიერ გამოცემული ორტომეულის პრეზენტაცია გაიმართა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შსს-ს არქივის მიერ გამოცემული ორტომეულის პრეზენტაცია გაიმართა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შსს-ს არქივის მიერ გამოცემული ორტომეულის პრეზენტაცია გაიმართა
საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შსს-ს არქივის მიერ გამოცემული ორტომეულის პრეზენტაცია გაიმართა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შსს-ს არქივის მიერ გამოცემული ორტომეულის პრეზენტაცია გაიმართა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შსს-ს არქივის მიერ გამოცემული ორტომეულის პრეზენტაცია გაიმართა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შსს-ს არქივის მიერ გამოცემული ორტომეულის პრეზენტაცია გაიმართა
საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შსს-ს არქივის მიერ გამოცემული ორტომეულის პრეზენტაცია გაიმართა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შსს-ს არქივის მიერ გამოცემული ორტომეულის პრეზენტაცია გაიმართა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შსს-ს არქივის მიერ გამოცემული ორტომეულის პრეზენტაცია გაიმართა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შსს-ს არქივის მიერ გამოცემული ორტომეულის პრეზენტაცია გაიმართა
საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შსს-ს არქივის მიერ გამოცემული ორტომეულის პრეზენტაცია გაიმართა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შსს-ს არქივის მიერ გამოცემული ორტომეულის პრეზენტაცია გაიმართა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შსს-ს არქივის მიერ გამოცემული ორტომეულის პრეზენტაცია გაიმართა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შსს-ს არქივის მიერ გამოცემული ორტომეულის პრეზენტაცია გაიმართა
საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შსს-ს არქივის მიერ გამოცემული ორტომეულის პრეზენტაცია გაიმართა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შსს-ს არქივის მიერ გამოცემული ორტომეულის პრეზენტაცია გაიმართა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შსს-ს არქივის მიერ გამოცემული ორტომეულის პრეზენტაცია გაიმართა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შსს-ს არქივის მიერ გამოცემული ორტომეულის პრეზენტაცია გაიმართა