2015 წლის 16-18 ნოემბერს ქ. ლოძში აღინიშნა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის 15 წლის იუბილე
ახალი ამბები
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge
2015 წლის 16-18 ნოემბერს ქ. ლოძში აღინიშნა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის 15 წლის იუბილე. საზეიმო ღონისძიებები
საერთაშორისო კონფერენციით გაიხსნა, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგებოდა. პირველი ნაწილი, რომელიც 16-17 ნოემბერს
გაიმართა, წარმოადგენდა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის სხვადასხვა ფილიალებისა და განყოფილებების ერთგვარ ანგარიშს,
რომელშიც გაშუქებული იყო 15 წლის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოს სხვადასხვა ასპექტი - დოკუმენტების დიგიტალიზაცია,
რესტავრაცია-კონსერვაცია, მოქალაქეების მომსახურება, სამეცნიერო კვლევა, გამოქვეყნებული მონოგრაფიები, საერთაშორისო
პროექტები და სხვ. 18 ნოემბერს ჩატარდა კონფერენციის მეორე ნაწილი, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად სხვადასხვა ქვეყნიდან
მიწვეული იყვნენ:
· პროფესორი იური შაპოვალი (უკრაინა)
· დოქტორი მაგდა კაპუჩინსკა (აშშ)
· დოქტორი ჰანნა ლაბრენც-ვაისმა (გერმანია)
· დოქტორი იგორ კულიკი (უკრაინა)
· დოქტორი არუნას ბიბნუსი (ლიტვა)
· დოქტორი ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი(საქართველო)

კონფერენციაზე განიხილეს საარქივო საქმისწარმოებისაქტუალური საკითხები სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის უკრაინული
არქივების გახსნილობის, პოლონურ-ლიტვური, პოლონურ-ქართული და პოლონურ-უკრაინული თანამშრომლობის სხვადასხვა
ასპექტი, დაიგეგმა მომავალი ერთობლივი კვლევები და საერთაშორისო შეხვედრების ფორმატები.
ქართულმა მხარემ წარმოადგინა პოლონეთის ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტთან რამდენიმეწლიანი მუშაობის გამოცდილების
ისტორია და დაწვრილებით ისაუბრა ერთობლის ქართულ-პოლონურ მონოგრაფიაზე, რომლის გამოცემაც 2016 წლის დასაწყისში
არის დაგეგმილი.
2015 წლის დასასრულს დაგეგმილია პოლონელი კოლეგების სტუმრობა საქართველოს შსს არქივში.
2015 წლის 16-18 ნოემბერს ქ. ლოძში აღინიშნა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის 15 წლის იუბილე. საზეიმო ღონისძიებები საერთაშორისო კონფერენციით გაიხსნა, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგებოდა. პირველი ნაწილი, რომელიც 16-17 ნოემბერს გაიმართა, წარმოადგენდა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის სხვადასხვა ფილიალებისა და განყოფილებების ერთგვარ ანგარიშს, რომელშიც გაშუქებული იყო 15 წლის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოს სხვადასხვა ასპექტი - დოკუმენტების დიგიტალიზაცია, რესტავრაცია-კონსერვაცია, მოქალაქეების მომსახურება, სამეცნიერო კვლევა, გამოქვეყნებული მონოგრაფიები, საერთაშორისო პროექტები და სხვ. 18 ნოემბერს ჩატარდა კონფერენციის მეორე ნაწილი, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად სხვადასხვა ქვეყნიდან მიწვეული იყვნენ: 2015 წლის 16-18 ნოემბერს ქ. ლოძში აღინიშნა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის 15 წლის იუბილე. საზეიმო ღონისძიებები საერთაშორისო კონფერენციით გაიხსნა, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგებოდა. პირველი ნაწილი, რომელიც 16-17 ნოემბერს გაიმართა, წარმოადგენდა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის სხვადასხვა ფილიალებისა და განყოფილებების ერთგვარ ანგარიშს, რომელშიც გაშუქებული იყო 15 წლის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოს სხვადასხვა ასპექტი - დოკუმენტების დიგიტალიზაცია, რესტავრაცია-კონსერვაცია, მოქალაქეების მომსახურება, სამეცნიერო კვლევა, გამოქვეყნებული მონოგრაფიები, საერთაშორისო პროექტები და სხვ. 18 ნოემბერს ჩატარდა კონფერენციის მეორე ნაწილი, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად სხვადასხვა ქვეყნიდან მიწვეული იყვნენ: 2015 წლის 16-18 ნოემბერს ქ. ლოძში აღინიშნა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის 15 წლის იუბილე. საზეიმო ღონისძიებები საერთაშორისო კონფერენციით გაიხსნა, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგებოდა. პირველი ნაწილი, რომელიც 16-17 ნოემბერს გაიმართა, წარმოადგენდა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის სხვადასხვა ფილიალებისა და განყოფილებების ერთგვარ ანგარიშს, რომელშიც გაშუქებული იყო 15 წლის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოს სხვადასხვა ასპექტი - დოკუმენტების დიგიტალიზაცია, რესტავრაცია-კონსერვაცია, მოქალაქეების მომსახურება, სამეცნიერო კვლევა, გამოქვეყნებული მონოგრაფიები, საერთაშორისო პროექტები და სხვ. 18 ნოემბერს ჩატარდა კონფერენციის მეორე ნაწილი, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად სხვადასხვა ქვეყნიდან მიწვეული იყვნენ: 2015 წლის 16-18 ნოემბერს ქ. ლოძში აღინიშნა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის 15 წლის იუბილე. საზეიმო ღონისძიებები საერთაშორისო კონფერენციით გაიხსნა, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგებოდა. პირველი ნაწილი, რომელიც 16-17 ნოემბერს გაიმართა, წარმოადგენდა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის სხვადასხვა ფილიალებისა და განყოფილებების ერთგვარ ანგარიშს, რომელშიც გაშუქებული იყო 15 წლის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოს სხვადასხვა ასპექტი - დოკუმენტების დიგიტალიზაცია, რესტავრაცია-კონსერვაცია, მოქალაქეების მომსახურება, სამეცნიერო კვლევა, გამოქვეყნებული მონოგრაფიები, საერთაშორისო პროექტები და სხვ. 18 ნოემბერს ჩატარდა კონფერენციის მეორე ნაწილი, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად სხვადასხვა ქვეყნიდან მიწვეული იყვნენ: 2015 წლის 16-18 ნოემბერს ქ. ლოძში აღინიშნა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის 15 წლის იუბილე. საზეიმო ღონისძიებები საერთაშორისო კონფერენციით გაიხსნა, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგებოდა. პირველი ნაწილი, რომელიც 16-17 ნოემბერს გაიმართა, წარმოადგენდა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის სხვადასხვა ფილიალებისა და განყოფილებების ერთგვარ ანგარიშს, რომელშიც გაშუქებული იყო 15 წლის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოს სხვადასხვა ასპექტი - დოკუმენტების დიგიტალიზაცია, რესტავრაცია-კონსერვაცია, მოქალაქეების მომსახურება, სამეცნიერო კვლევა, გამოქვეყნებული მონოგრაფიები, საერთაშორისო პროექტები და სხვ. 18 ნოემბერს ჩატარდა კონფერენციის მეორე ნაწილი, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად სხვადასხვა ქვეყნიდან მიწვეული იყვნენ: 2015 წლის 16-18 ნოემბერს ქ. ლოძში აღინიშნა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის 15 წლის იუბილე. საზეიმო ღონისძიებები საერთაშორისო კონფერენციით გაიხსნა, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგებოდა. პირველი ნაწილი, რომელიც 16-17 ნოემბერს გაიმართა, წარმოადგენდა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის სხვადასხვა ფილიალებისა და განყოფილებების ერთგვარ ანგარიშს, რომელშიც გაშუქებული იყო 15 წლის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოს სხვადასხვა ასპექტი - დოკუმენტების დიგიტალიზაცია, რესტავრაცია-კონსერვაცია, მოქალაქეების მომსახურება, სამეცნიერო კვლევა, გამოქვეყნებული მონოგრაფიები, საერთაშორისო პროექტები და სხვ. 18 ნოემბერს ჩატარდა კონფერენციის მეორე ნაწილი, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად სხვადასხვა ქვეყნიდან მიწვეული იყვნენ: 2015 წლის 16-18 ნოემბერს ქ. ლოძში აღინიშნა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის 15 წლის იუბილე. საზეიმო ღონისძიებები საერთაშორისო კონფერენციით გაიხსნა, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგებოდა. პირველი ნაწილი, რომელიც 16-17 ნოემბერს გაიმართა, წარმოადგენდა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის სხვადასხვა ფილიალებისა და განყოფილებების ერთგვარ ანგარიშს, რომელშიც გაშუქებული იყო 15 წლის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოს სხვადასხვა ასპექტი - დოკუმენტების დიგიტალიზაცია, რესტავრაცია-კონსერვაცია, მოქალაქეების მომსახურება, სამეცნიერო კვლევა, გამოქვეყნებული მონოგრაფიები, საერთაშორისო პროექტები და სხვ. 18 ნოემბერს ჩატარდა კონფერენციის მეორე ნაწილი, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად სხვადასხვა ქვეყნიდან მიწვეული იყვნენ:
2015 წლის 16-18 ნოემბერს ქ. ლოძში აღინიშნა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის 15 წლის იუბილე. საზეიმო ღონისძიებები საერთაშორისო კონფერენციით გაიხსნა, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგებოდა. პირველი ნაწილი, რომელიც 16-17 ნოემბერს გაიმართა, წარმოადგენდა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის სხვადასხვა ფილიალებისა და განყოფილებების ერთგვარ ანგარიშს, რომელშიც გაშუქებული იყო 15 წლის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოს სხვადასხვა ასპექტი - დოკუმენტების დიგიტალიზაცია, რესტავრაცია-კონსერვაცია, მოქალაქეების მომსახურება, სამეცნიერო კვლევა, გამოქვეყნებული მონოგრაფიები, საერთაშორისო პროექტები და სხვ. 18 ნოემბერს ჩატარდა კონფერენციის მეორე ნაწილი, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად სხვადასხვა ქვეყნიდან მიწვეული იყვნენ: 2015 წლის 16-18 ნოემბერს ქ. ლოძში აღინიშნა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის 15 წლის იუბილე. საზეიმო ღონისძიებები საერთაშორისო კონფერენციით გაიხსნა, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგებოდა. პირველი ნაწილი, რომელიც 16-17 ნოემბერს გაიმართა, წარმოადგენდა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის სხვადასხვა ფილიალებისა და განყოფილებების ერთგვარ ანგარიშს, რომელშიც გაშუქებული იყო 15 წლის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოს სხვადასხვა ასპექტი - დოკუმენტების დიგიტალიზაცია, რესტავრაცია-კონსერვაცია, მოქალაქეების მომსახურება, სამეცნიერო კვლევა, გამოქვეყნებული მონოგრაფიები, საერთაშორისო პროექტები და სხვ. 18 ნოემბერს ჩატარდა კონფერენციის მეორე ნაწილი, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად სხვადასხვა ქვეყნიდან მიწვეული იყვნენ: 2015 წლის 16-18 ნოემბერს ქ. ლოძში აღინიშნა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის 15 წლის იუბილე. საზეიმო ღონისძიებები საერთაშორისო კონფერენციით გაიხსნა, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგებოდა. პირველი ნაწილი, რომელიც 16-17 ნოემბერს გაიმართა, წარმოადგენდა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის სხვადასხვა ფილიალებისა და განყოფილებების ერთგვარ ანგარიშს, რომელშიც გაშუქებული იყო 15 წლის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოს სხვადასხვა ასპექტი - დოკუმენტების დიგიტალიზაცია, რესტავრაცია-კონსერვაცია, მოქალაქეების მომსახურება, სამეცნიერო კვლევა, გამოქვეყნებული მონოგრაფიები, საერთაშორისო პროექტები და სხვ. 18 ნოემბერს ჩატარდა კონფერენციის მეორე ნაწილი, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად სხვადასხვა ქვეყნიდან მიწვეული იყვნენ: 2015 წლის 16-18 ნოემბერს ქ. ლოძში აღინიშნა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის 15 წლის იუბილე. საზეიმო ღონისძიებები საერთაშორისო კონფერენციით გაიხსნა, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგებოდა. პირველი ნაწილი, რომელიც 16-17 ნოემბერს გაიმართა, წარმოადგენდა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის სხვადასხვა ფილიალებისა და განყოფილებების ერთგვარ ანგარიშს, რომელშიც გაშუქებული იყო 15 წლის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოს სხვადასხვა ასპექტი - დოკუმენტების დიგიტალიზაცია, რესტავრაცია-კონსერვაცია, მოქალაქეების მომსახურება, სამეცნიერო კვლევა, გამოქვეყნებული მონოგრაფიები, საერთაშორისო პროექტები და სხვ. 18 ნოემბერს ჩატარდა კონფერენციის მეორე ნაწილი, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად სხვადასხვა ქვეყნიდან მიწვეული იყვნენ: 2015 წლის 16-18 ნოემბერს ქ. ლოძში აღინიშნა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის 15 წლის იუბილე. საზეიმო ღონისძიებები საერთაშორისო კონფერენციით გაიხსნა, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგებოდა. პირველი ნაწილი, რომელიც 16-17 ნოემბერს გაიმართა, წარმოადგენდა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის სხვადასხვა ფილიალებისა და განყოფილებების ერთგვარ ანგარიშს, რომელშიც გაშუქებული იყო 15 წლის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოს სხვადასხვა ასპექტი - დოკუმენტების დიგიტალიზაცია, რესტავრაცია-კონსერვაცია, მოქალაქეების მომსახურება, სამეცნიერო კვლევა, გამოქვეყნებული მონოგრაფიები, საერთაშორისო პროექტები და სხვ. 18 ნოემბერს ჩატარდა კონფერენციის მეორე ნაწილი, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად სხვადასხვა ქვეყნიდან მიწვეული იყვნენ: 2015 წლის 16-18 ნოემბერს ქ. ლოძში აღინიშნა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის 15 წლის იუბილე. საზეიმო ღონისძიებები საერთაშორისო კონფერენციით გაიხსნა, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგებოდა. პირველი ნაწილი, რომელიც 16-17 ნოემბერს გაიმართა, წარმოადგენდა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის სხვადასხვა ფილიალებისა და განყოფილებების ერთგვარ ანგარიშს, რომელშიც გაშუქებული იყო 15 წლის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოს სხვადასხვა ასპექტი - დოკუმენტების დიგიტალიზაცია, რესტავრაცია-კონსერვაცია, მოქალაქეების მომსახურება, სამეცნიერო კვლევა, გამოქვეყნებული მონოგრაფიები, საერთაშორისო პროექტები და სხვ. 18 ნოემბერს ჩატარდა კონფერენციის მეორე ნაწილი, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად სხვადასხვა ქვეყნიდან მიწვეული იყვნენ: 2015 წლის 16-18 ნოემბერს ქ. ლოძში აღინიშნა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის 15 წლის იუბილე. საზეიმო ღონისძიებები საერთაშორისო კონფერენციით გაიხსნა, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგებოდა. პირველი ნაწილი, რომელიც 16-17 ნოემბერს გაიმართა, წარმოადგენდა ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის სხვადასხვა ფილიალებისა და განყოფილებების ერთგვარ ანგარიშს, რომელშიც გაშუქებული იყო 15 წლის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოს სხვადასხვა ასპექტი - დოკუმენტების დიგიტალიზაცია, რესტავრაცია-კონსერვაცია, მოქალაქეების მომსახურება, სამეცნიერო კვლევა, გამოქვეყნებული მონოგრაფიები, საერთაშორისო პროექტები და სხვ. 18 ნოემბერს ჩატარდა კონფერენციის მეორე ნაწილი, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად სხვადასხვა ქვეყნიდან მიწვეული იყვნენ: