ბრიტანეთის გაზეთ „გარდიანის“ კორესპონდენტი სტუმრად არქივში
ახალი ამბები
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge
1guardian 2guardian 6guardian 7guardian
8guardian gardean3 gardean4 gardean5
შსს არქივს გაცნობითი  ვიზიტით ბრიტანეთის გაზეთ „გარდიანის“  სპეციალური კორესპონდენტი ენდრიუ ნორტი ეწვია.  ბატონი ენდრიუ
საბჭოთა პერიოდზე მუშაობს და ამზადებს სტატიებს გაზეთისთვის, შესაბამისად მისი ინტერესის სფეროში  შსს არქივი და არქივში
დაცული მასალებიც მოექცა.
ბატონ ენდრიუს არქივში მეგზურობა არქივის დირექტორმა, ბატონმა ომარ თუშურაშვილმა  გაუწია. ბატონი ენდრიუ გაეცნო არქივის
ინფრასტრუქტურას, მიმდინარე სამუშაოებს, სამომავლო გეგმებს, არქივის ისტორიასა და  საარქივო მასალებს.
გთავაზობთ სტატიას სახელწოდებით  - „ საქართველოს სტალინის მუზეუმით დანახული   დიქტატორის საბჭოთა ცხოვრების ისტორია“,
რომელიც ბატონ ენდრიუ ნორტმა   საქართველოში ვიზიტის შემდეგ  მოამზადა გაზეთ „გარდიანისთვის ”.