ორგანიზაცია "მემორიალი" სტუმრად შსს არქივში
ახალი ამბები
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივს სტუმრად ეწვიენ  საზოგადოება ,,მემორიალის წარმომადგენლები- ირინა ოსიპოვა (ადამიანის უფლებათა დამცველი,
კვლევითი ცენტრი ,,მემორიალი“),  ვალენტინ გეფტერი ( ადამიანის უფლებების ინსტიტუტი/რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტთან არსებული სამოქალაქო
საზოგადოების განვითარებისა და ადამიანის უფლებების საბჭოს წევრი)  და ფრენსის გრინი (ინგლისელი ფიზიკოსი, ცნობილი ინგლისელი მწერლის, გრემ
გრინის შვილი). ვიზიტის მიზანი იყო შსს არქივების გაცნობა  და  კვლევების განხორციელება. შეხვედრაზე ასევე განხილულ იქნა ურთიერთთანამშრომლობის
საკითხები. განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია გასული საუკუნის 1920-იანი წლების სისხლის სამართლის საქმეებმა. საზოგადოება ,,მემორიალმა" შსს
არქივს გადმოსცა 1920-იან წლებში გადასახლებაში მყოფი ქართველი პატიმრების წერილები და განცხადებები.
ორგანიზაცია "მემორიალი" შსს არქივში ორგანიზაცია "მემორიალი" შსს არქივში ორგანიზაცია "მემორიალი" შსს არქივში ორგანიზაცია "მემორიალი" შსს არქივში
ორგანიზაცია "მემორიალი" შსს არქივში ორგანიზაცია "მემორიალი" შსს არქივში