შვიდი წლის შემდეგ
ახალი ამბები
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge
აღდგენა ისტორიისა - ერის გამოცოცხლებაა, გამომხნევებაა, აწმყოს გაგება და წარმართვაა, მერმისის გამორკვევაა სიბნელისაგან“, - ილია
ჭავჭავაძის ეს სიტყვები განსაკუთრებით აქტუალურია დღესდღეობით. ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საფრთხე დიდი ხანია
არსებობს. საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის პროცესის შეფერხება საბჭოთა რუსეთმა ჯერ კიდევ XX
საუკუნეში ოსი სეპარატისტების ძალებით სცადა.
ქვემოთ მოცემულ სტატიაში მოცემულია, თუ როდიდან იწყება ქართველებისა და ოსების თანაცხოვრება ქართულ მიწა-წყალზე და
პროცესის სხვა ისტორიული ასპექტები.
FLVPlayer requires JavaScript and the latest Flash player. Get Flash here.
1tttt 2tttt 3tttt 4ttttt 5tttt 6