05-04-2012    პოლონეთის ელჩის ვიზიტი
გალერეა - ფოტო გალერეა
პოლონეთის ელჩის ვიზიტი 05-04-2012 პოლონეთის ელჩის ვიზიტი 05-04-2012 პოლონეთის ელჩის ვიზიტი 05-04-2012
პოლონეთის ელჩის ვიზიტი 05-04-2012 პოლონეთის ელჩის ვიზიტი 05-04-2012 პოლონეთის ელჩის ვიზიტი 05-04-2012
პოლონეთის ელჩის ვიზიტი 05-04-2012 პოლონეთის ელჩის ვიზიტი 05-04-2012 პოლონეთის ელჩის ვიზიტი 05-04-2012
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge