სომხეთის წარმომადგენლების ვიზიტი არქივში
ახალი ამბები
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge
2015 წლის 2 ოქტომბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივმა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის“ მედიაციით უმასპინძლა მკვლევართა
ჯგუფს სომხეთიდან. მკვლევართა მიზანია საბჭოთა ტერორის მსხვერპლთა ხსოვნის აღდგენა, მოქალაქეთა ინფორმირებულობის გაზრდა და 
თბილისის მსგავსად,  წითელი ტერორის ტოპოგრაფიის ერევნის რუკის მომზადება.
სამუშაო შეხვედრაზე შსს არქივის დირექტორმა ომარ თუშურაშვილმა, „საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის“ ხელმძღვანელმა ირაკლი
ხვადაგიანმა და ისტორიკოსმა დავით ჯიშკარიანმა სტუმრებს გაუზიარეს პროექტის განსახორციელებლად აუცილებელი ინფორმაციის მოძიების
გზებთან დაკავშირებით არსებული გამოცდილება, გააცნეს არქივში არსებული თანამედროვე სერვისების მუშაობის პრინციპები და კვლევითი
საქმიანობის მეთოდოლოგია.
არქივის თანამშრომლებმა დელეგაციის წევრებს ასევე წარუდგინეს პერიოდული საარქივო გამოცემები, არქივის საქმიანობის ამსახველი სრული
პრეზენტაცია და საარქივო მასალების მიხედვით მომზადებული დოკუმენტური ფილმი - ,,ბრძანება №00486-რეპრესირებული ქალები.
სომხეთის წარმომადგენლების ვიზიტი არქივში სომხეთის წარმომადგენლების ვიზიტი არქივში სომხეთის წარმომადგენლების ვიზიტი არქივში სომხეთის წარმომადგენლების ვიზიტი არქივში
სომხეთის წარმომადგენლების ვიზიტი არქივში სომხეთის წარმომადგენლების ვიზიტი არქივში სომხეთის წარმომადგენლების ვიზიტი არქივში სომხეთის წარმომადგენლების ვიზიტი არქივში
სომხეთის წარმომადგენლების ვიზიტი არქივში სომხეთის წარმომადგენლების ვიზიტი არქივში სომხეთის წარმომადგენლების ვიზიტი არქივში სომხეთის წარმომადგენლების ვიზიტი არქივში
სომხეთის წარმომადგენლების ვიზიტი არქივში სომხეთის წარმომადგენლების ვიზიტი არქივში სომხეთის წარმომადგენლების ვიზიტი არქივში სომხეთის წარმომადგენლების ვიზიტი არქივში