ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტები სტუმრად არქივში
ახალი ამბები
Copyright © 2012 Created and supported by archive.security.gov.ge
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივს გაცნობითი ვიზიტით ესტუმრნენ ილიას უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის სტუდენტები ქალბატონ ლელა
ხომერიკის ხელმძღვანელობით.
სტუდენტები გაეცნენ  შსს არქივის ისტორიას, მიიღეს ინფორმაცია არქივში დაცული მასალების შესახებ, დაათვალიერეს შსს არქივის მასალების მიხედვით
მომზადებული საინფორმაციო ბანერები, მუზეუმში გამოფენილი სხვადასხვა პერიოდის სისხლის სამართლის საქმეები. გაეცნენ შსს არქივის გამოცემებსა  და
არქივის მიერ გადაღებულ მხატვრულ-დოკუმენტურ ფილმებს.
შეხვედრის  ბოლოს გაიმართა შსს არქივის დოკუმენტური ფილმის  - „ბრძანება № 0084“ ჩვენება.
ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტები სტუმრად არქივში ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტები სტუმრად არქივში ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტები სტუმრად არქივში ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტები სტუმრად არქივში ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტები სტუმრად არქივში ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტები სტუმრად არქივში
ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტები სტუმრად არქივში ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტები სტუმრად არქივში ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტები სტუმრად არქივში ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტები სტუმრად არქივში ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტები სტუმრად არქივში ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტები სტუმრად არქივში